ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

e-Δήμος

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των Δήμων και με δεδομένες τις νέες δομές που δημιουργούνται, είναι σημαντική η διαμόρφωση νέων πολιτικών για την υιοθέτηση και χρήση των Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Βασικός άξονας δράσης μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται και μέσα από το διαδίκτυο .
Εμείς πάμε 8 βήματα πιο πέρα !
8 Πυλώνες που θα ενισχύσουν την καινοτομία και την τοπική οικονομία μέσα από τις νέες τεχνολογίες
1. Ανοικτά Δεδομένα – Το “πετρέλαιο” της ψηφιακής οικονομίας
Ο Δήμος ως δημόσιος φορέας είναι διαχειριστής δημόσιας πληροφορίας. Γεωχωρικά δεδομένα που σχετίζονται με ιδιοκτησίες, επιχειρηματικότητα, δεδομένα που σχετίζονται με αποφάσεις, έργα, που καθορίζουν την ανάπτυξη και την πορεία του Δήμου. Δεδομένα που μπορούν να αποτελέσουν τόσο μοχλό ανάπτυξης όσο κυρίως μέσο διαφάνειας, παράγοντα απαραίτητου επίσης για την ανάπτυξη. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ίσως ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και είναι επίσης σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αποτελούν δημόσια δεδομένα άρα διαθέσιμα σε όλους.
Είναι προφανές ότι η διάθεση των δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας πολιτική απόφαση και μάλιστα με ανοικτό τρόπο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα οφέλη είναι μεγάλα σε πολλαπλούς τομείς από την μείωση κόστους λειτουργίας του δήμου, την μείωση του κόστους ανάπτυξης επιχειρήσεων όσο και θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης του πολίτη.

2. Διαφάνεια – Επικοινωνία με τον Πολίτη
Η διαφάνεια στις μέρες μας είναι πολυδιάστατη. Η ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» και η τροφοδότηση του ιστοτόπου του Δήμου με το σύνολο των αποφάσεων, η ενημέρωση μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook), η βιντεοσκόπηση και η ζωντανή προβολή στο διαδίκτυο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου για την αναπαραγωγή τους (youtube κλπ), είναι δράσεις προς την εκπλήρωση αυτού στόχου του στόχου.

3. Ευρυζωνικότητα
Αν πριν από μια εικοσαετία κάποιος μας έλεγε ότι η ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποτελεί στις μέρες μας αγαθό όπως η ύδρευση ή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα ήταν μια δήλωση που δεν θα γινόταν εύκολα πιστευτή. Οι Δήμοι στις μέρες μας βρίσκονται, όμως, μπροστά σε μια τέτοια πρόκληση. Η διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης στους πολίτες είναι σημαντική υποδομή η οποία αποτελεί δικαίωμα για τον πολίτη ενός σύγχρονου αστικού κέντρου. Στο πλαίσιο της ευρυζωνικότητας δύο είναι οι βασικοί άξονες. Η εκτεταμένη ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και η υιοθέτηση και υποστήριξη ενός σύγχρονου δικτύου οπτικών ινών( FTTx) από τον Δήμο. Η δημιουργία ασύρματων δικτύων σε δημόσια κτήρια είναι στόχος προς την επέκταση της ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης. Παράλληλα σε σχέση με την υποστήριξη του FTTx, ο ρόλος του Δήμου είναι ακόμα πιο καθοριστικός.
Η υποδομή του FTTx είναι συμπληρωματική με έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμος έχει σε εξέλιξη έργα τα οποία θα μπορούσαν και πρέπει να έχουν συνέργεια με έργα FTTx. Το κέρδος μέσω της μείωσης κόστους θα ήταν τόσο μεγάλο που μη αξιοποίηση αυτών των συνεργιών να έκανε απαγορευτική στο μέλλον την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε ευρεία κλίμακα στην πόλη. Ανάλογες λύσεις έχουν εφαρμοστεί σε πλήθος πόλεων στην Ευρώπη με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της Στοκχόλμης και του Stadtwerke Schwerte.

4. Τεχνολογίες Εικονικών Υπολογιστών
Οι περισσότεροι φορείς του Δημοσίου καθώς και οι Δήμοι έχουν προμηθευτεί πλήθος υπολογιστικών συστημάτων που η ισχύς και η χωρητικότητά τους καλύπτει κατά πολύ τις ανάγκες τους. Οι υποδομές αυτές έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε κάθετα έργα που εκμεταλλεύονται ελάχιστα τους διατιθέμενους πόρους. Το υλικό αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την δημιουργία μικρών κέντρων δεδομένων (data centers) τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες εικονικών υπολογιστών (virtualization). Στις υποδομές αυτές θα μπορούν να εγκαθίστανται οι υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές με μεγάλη εξοικονόμηση πόρων.

5. Υιοθέτηση Ανοικτού Λογισμικού
Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με ελάχιστο (συγκριτικά) κόστος με την υιοθέτηση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει αποτελέσει λύση για πολλούς ευρωπαϊκούς Δήμους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα παραδείγματα μπορούν να αντληθούν από την Σαραγόσα, την Βιέννη, το Μόναχο, το Poznan και τους περισσότερους ευρωπαϊκούς Δήμους που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχες επιλογές. Το κόστος απόκτησης είναι μηδενικό και το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος ο κώδικας δίνει πλήθος πλεονεκτημάτων από θέματα ασφάλειας, πολλαπλών επιλογών στην συντήρηση, δυνατότητα εσωτερικής ανάπτυξης κλπ.

6. Επιμόρφωση των πολιτών – Δημιουργία χώρων Καινοτομίας
Η τεχνολογία δεν είναι μόνο οι μηχανές ή ο κώδικας του λογισμικού, είναι πάνω από όλα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι της τεχνολογίας υπάρχουν σε κάθε Δήμο, ανάμεσά μας, στις γειτονιές. Ο Δήμος έχει ρόλο και υποχρέωση να αναδείξει και να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς να δημιουργήσουν Ο Δήμος διαθέτει τα μέσα, οι άνθρωποι την τεχνογνωσία και την διάθεση. Ο Δήμος Πετρούπολης πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του σε τεχνολογικούς συλλόγους, σε ομάδες πολιτών, δίνοντας τους στέγη, χώρους εκδηλώσεων, προβολή μέσω των δημοτικών σταθμών, πρόσβαση στο διαδίκτυο με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών για τους πολίτες από τους ίδιους τους πολίτες. Να συνεργαστούμε με ανθρώπους με όραμα και Μαζί να δημιουργήσουμε το δικό μας “άσυλο” ιδεών και καινοτομίας δίνοντας μια νέα προοπτική στον Δήμο μας και τους ανθρώπους του.

7. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύσταση δικτύων εθελοντών – συνεργατών
Στα όρια του δήμου κινούνται και δρουν ομάδες και κοινότητες πολιτών που τους ενώνουν συγκεκριμένες δράσεις και τους κινητοποιεί η επιθυμία για ατομική προσφορά με στόχο την προώθηση κοινών τοπικών στόχων. Επίσης, υπάρχουν πολίτες όπου ανεξάρτητα από την ένταση της συμμετοχής τους, μπορούν να προσφέρουν κάποια μικρή βοήθεια ή να αναλάβουν κάποια στιγμιαία δράση εντός και εκτός Διαδικτύου. Το άθροισμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να συμβάλει στην συγκρότηση ανθρώπινων δικτύων που μαζί με τον οργανωμένο Δήμο βελτιώνουν την καθημερινότητα σε τοπικό επίπεδο.

Μέσα από την οικοδόμηση μιας γνήσιας σχέσης εμπιστοσύνης με κινήσεις πολιτών, στόχος είναι αφενός μεν να διευκολυνθούν και να ενδυναμωθούν όσοι υλοποιούν ήδη δράσεις με την έμπρακτη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, αφετέρου δε να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον και να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα χιλιάδων δημοτών που μπορούν και θέλουν να αφιερώσουν ένα, έστω μικρό, μέρος του χρόνου τους σε μικρές δράσεις που όμως αθροιστικά θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν πολίτες να αναρτούν φωτογραφίες σε χάρτη του δήμου από εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που βρίσκονται στα όρια του. Στην ίδια λογική μπορούν να επισημαίνουν και άλλα προβλήματα μέσω ειδικά σχεδιασμένης διαδικτυακής εφαρμογής .

8. Επαφή με το παγκόσμιο κοινό – Εμπλουτισμός της Wikipedia με πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή
Σήμερα κάθε ενδιαφερόμενος που αναζητά πληροφορίες για μια περιοχή ή προτίθεται να την επισκεφθεί για τουριστικούς, επαγγελματικούς, ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, μπορεί το κάνει “με ένα κλίκ” στο διαδίκτυο.
Βασική πηγή πληροφόρησης είναι η δικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia η οποία είναι διαθέσιμη σε περίπου 270 διαφορετικές γλώσσες. Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία κάθε περιοχής στην Wikipedia, με πληρότητα και ακρίβεια. Όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά τουλάχιστον στις βασικές γλώσσες του κοινού που πιθανά ενδιαφέρεται.
Ο εμπλουτισμός της Wikipedia με πληροφορίες για την Πετρούπολη και η μετάφρασή τους σε πολλές γλώσσες αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή επένδυση που μπορεί να πραγματοποιήσει η Δημοτική Αρχή.
Με βάση όλα όσα αναφέρουμε, ως νέα Δημοτική Αρχή, συγκροτούμε ομάδα εργασίας αξιοποιώντας τοπικό στελεχιακό δυναμικό αλλά και επιστημονικό δυναμικό που ζει και εργάζεται τοπικά, στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τους παρακάτω οκτώ τομείς :

1. Ανοικτά Δεδομένα
2. Διαφάνεια – Επικοινωνία με τον Πολίτη
3. Ευρυζωνικότητα
4. Τεχνολογίες virtualization
5. Υιοθέτηση Ανοικτού Λογισμικού
6. Επιμόρφωση των πολιτών – Δημιουργία χώρων Καινοτομίας
7. Ανθρώπινα δίκτυα εθελοντικών δράσεων
8. Εμπλουτισμός της Wikipedia

Στην εποχή της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης η Πετρούπολη μπορεί να κάνει την υστέρηση χρόνων στον τομέα αυτό πλεονέκτημα, μπαίνοντας δυναμικά σε μία νέα εποχή αξιοποίησης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Έχουμε τη γνώση και τη θέληση και η πόλη μας έχει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία του e-Δήμου και της e-Πετρούπολης.