ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Δήμος Επιτελικός, αποτελεσματικός και φιλικός

Η συμμετοχή των πολιτών, η απελευθέρωση των δυνάμεων της κοινωνίας, αποτελούν για εμάς τη ζωογόνο δύναμη και κινητήριο μοχλό ανάληψης διαρκών πρωτοβουλιών, αφού το πρόγραμμά μας εκπονείται για αυτούς αλλά υπό την προϋπόθεση της συνδιαμόρφωσης και διαρκούς εγρήγορσής τους.
Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου Πετρούπολης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι εργαζόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα αυτού, αποτελούν για τη Δημοτική Παράταξη «Πετρούπολη Μαζί» τον βασικό πυλώνα υλοποίησης συνολικά του προγράμματός μας.
Στόχος μας είναι , να γίνει ο Δήμος Πετρούπολης διοικητικά, ένας ισχυρός επιτελικός Δήμος με συγκροτημένο σχέδιο, διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για όλους.
Αυτό σημαίνει ότι στο Δήμο μας, είναι καιρός μαζί με την γνωστή παραδοσιακή διάρθρωση σε διευθύνσεις και τμήματα, να λειτουργήσουν νέες ευέλικτες δομές, όπως ομάδες διοίκησης έργου και ομάδες παραγωγής πολιτικής, που θα έχουν αρμοδιότητες, οι οποίες θα σχετίζονται με στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο και ταυτόχρονα να υπάρξει σαφής διαχωρισμός από τις υφιστάμενες εκτελεστικές αλλά και από αυτές που πρόκειται να μεταφερθούν από την κεντρική εξουσία.
Οι υποστηρικτικές δομές όπως η καθαριότητα και η φύλαξη, ενδυναμώνονται και ενισχύονται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής. Ο νέος οργανισμός του Δήμου Πετρούπολης και η Δημοτική Επιχείρηση θα εξορθολογισθούν και θα αναδιαταχθούν με σκοπό την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη αλλά και με βασικό άξονα το υπηρεσιακό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει.
Οι θεσμοθετημένες επιτροπές ποιότητας ζωής, δημοτικής διαβούλευσης, το Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών θα έχουν ρόλο σημαντικό στις εισηγήσεις και τις γνωμοδοτήσεις τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, ώστε οι τελικές λήψεις των αποφάσεων για όλα τα θέματα να έχουν τη μέγιστη δυνατή κοινωνική νομιμοποίηση για να αποδεικνύεται στην πράξη ο φυσικός ρόλος της αυτοδιοίκησης ο οποίος είναι κατεξοχήν συμμετοχικός και δημοκρατικός.
Ενεργοποιούμε στο πλαίσιο αυτό το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ως μία επιπρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα για να επιλύονται αφενός πιο γρήγορα τα προβλήματα των δημοτών και επαγγελματιών αλλά και να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα κακοδιοίκησης ή κωλυσιεργίας που άπτονται ζητημάτων των συμπολιτών μας .
Εισάγουμε τη Γραμμή του Δημότη η οποία θα αποτελεί μία από τις δυνατότητες των συμπολιτών μας και για να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τους απασχολούν αλλά και για να εξυπηρετούνται σε έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και χρειάζονται τη βοήθεια των υπηρεσιών και της άμεσης παρέμβασης της Διοίκησης του Δήμου.
Αναβαθμίζουμε άμεσα την πύλη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη, η οποία σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί και κάνουμε πράξη την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τόσο για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των Δημοτών όσο και για τον εκσυγχρονισμό όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας συνολικά.
Εγκαθιστούμε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και ξεκινάμε τη λειτουργία ασύρματου συστήματος παροχής δικτύου (wireless internet).
Κάθε δράση που αναπτύσσουμε στο Δήμο , για να μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα και συνεπώς να επιφέρει πρόοδο κι η ευημερία, πρέπει να έχει ως σημεία αναφοράς τους εργαζόμενους και τους δημότες. Εκπαιδεύουμε και επιμορφώνουμε διαρκώς τους εργαζόμενους μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Σχολείου Δημόσιας Διοίκησης αλλά και μέσω προγραμμάτων σε συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας προκειμένου οι εργαζόμενοι μας οι όποιοι και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου μας, να έχουν διαρκώς την απαιτούμενη επάρκεια και τα τυπικά προσόντα για να εξυπηρετούν τάχιστα το Δημότη, αλλά και για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Παρουσιάζουμε με διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια την οικονομική πορεία του Δήμου και τις χρηματοδοτήσεις των δράσεων ενώ θα δημοσιοποιούμε θέσεις και προτάσεις μας σε ανοιχτή διαβούλευση με τους πολίτες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά για να τις κρίνουν κα να τις αξιολογούν. Προωθούμε την καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων του Δήμου και ενισχύουμε τον σαφή προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών και υπηρεσιών προς τους δημότες μας.
Αξιοποιούμε τους επιστήμονες της τοπικής μας κοινωνίας δημιουργώντας ένα άτυπο όργανο συμβουλευτικού-γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα και συνολικής αναβάθμισης του Δήμου Πετρούπολης.
Επεκτείνουμε τις διαδημοτικές συνεργασίες και ενισχύουμε την εξωστρέφεια του Δήμου μας με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες αλλά και επαναπροσδιορισμού της «ταυτότητας» πόλης μας. Η Πετρούπολη της επόμενης τετραετίας επιβάλλεται να είναι μία πόλη που δεν ομφαλοσκοπεί αλλά αναπτύσσει συνεχώς συνέργειες με απώτερο σκοπό και στόχο την προβολή της σε όλους τους τομείς τόσο εγχώρια όσο και εξωχώρια. Η αναβάθμιση του ρόλου της πόλης μας, υπό προϋποθέσεις μπορεί να την καταστήσει κέντρο πληθυσμιακών, πληροφοριακών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και εμπορικών ροών. Μόνο η ανοιχτή υπόσταση της πόλης μας διασφαλίζει ότι σταδιακά θα οδηγηθούμε στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και όχι σε αυτάρεσκες και φοβικές αντίληψεις.
Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται για να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό σε όλους τους τομείς του Δήμου μας και πρωτίστως για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ασφάλειας στα σχολεία σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία του να είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου μας οι πρωταγωνιστές στο εγχείρημα μας, φιλοδοξούμε οι υπηρεσίες του Δήμου να αποτελέσουν ένα οργανωμένο επιτελείο συντονισμού αλλά και παροχής άρτιων υπηρεσιών στους δημότες, σε συνεργασία με τις θεσμοθετημένες εκ του νόμου επιτροπές , με τα υπό σύσταση συμβουλευτικά όργανα και με τις γειτονιές της πόλης μας, οι οποίες θα αποτελέσουν «θερμοκήπια» εθελοντισμού, αλληλεγγύης, καινοτομίας και επικοινωνίας, για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ζεύξης των δημοτικών υπηρεσιών με αυτές. Μέσα από αυτή την αμφίδρομη και ανατροφοδοτούμενη σχέση οι ενέργειες της διοίκησης διαχέονται στην κοινωνία οργανωμένα και αποκτούν ανθρωπιστικό αντίκρισμα αφού την κάνουν συνδιαμορφωτή και συνδιαχειριστή των τοπικών ζητημάτων.