ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Πόλη που «Επιχειρεί»

Στη σημερινή εποχή της κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας , ο Δήμος δεν μπορεί να «σφυρίζει» αδιάφορα στην ανάγκη τόνωσης της τοπικής αγοράς, τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από παραγωγικές δραστηριότητες και την ανάγκη εξασφάλισης δραστηριοτήτων που ενισχύουν το Επιχειρείν.
Δε θέλουμε το Δήμο επιχειρηματία και εργοδότη.
Θέλουμε το Δήμο να βάζεις στόχους για την ανάπτυξη της πόλης και το μοντέλο που αυτή θα έχει σε συνεργασία με όλους τους φορείς της.
Σε μία εποχή που η ανάπτυξη είναι το κύριο ζητούμενο, οι οργανωμένες αστικές αναπλάσεις σε συνδυασμό με το πολιτιστικό προφίλ της πόλης μας είναι ίσως η μοναδική ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας, αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας, έσοδα στα δημοτικά ταμεία και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Θέλουμε το Δήμο δημιουργό θεσμών, πρωτοβουλιών και γεγονότων που θα δίνουν βηματισμό στην ανάπτυξη της πόλης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα εξυπηρετούν τους στόχους και το μοντέλο ανάπτυξής της και θα δίνουν προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία.
Θέλουμε ένα Δήμο που θα έχει όραμα για το «τι Πόλη θέλουμε» και θα προχωρά σύμφωνα με αυτό και με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών.
Θέλουμε ένα Δήμο που η δραστηριότητές του, το μοντέλο ανάπτυξής του και οι παρεμβάσεις του θα μπορούν να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και θα «ανοίγουν» την αγορά εργασίας.
Ο Δήμος όμως δεν πρέπει να αρκείται σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αργούν να αποδώσουν. Πρέπει να συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης, σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Οφείλει ενδεικτικά:
α) να ιδρύσει κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες,
β) να ιδρύσει παρατηρητήριο απασχόλησης και γραφείο διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης της εργασίας, καταγραφής των ανέργων και των ειδικοτήτων τους,
γ) να ιδρύσει ταμείο αλληλεγγύης με προσδιορισμένους πόρους από τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του και συμπλήρωση του επιδόματος ανεργίας, σε συνδυασμό με απαλλαγή από δημοτικά τέλη, κατά την περίοδο της ανεργίας.
Παράλληλα ο δήμος οφείλει να προχωρήσει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ως το μοναδικό , σήμερα, τρόπο καταπολέμησης της Ανεργίας.
Για το σκοπό αυτό:
1. Δημιουργούμε Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών με ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
2. Θεσμοθετούμε και διοργανώνουμε ημερίδες και συνέδρια νέων Πετρουπολιωτών και επιχειρηματικής δραστηριότητας με θέμα την επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες σε καιρό κρίσης.
3. Διαμορφώνουμε πρόγραμμα επιχειρηματικών κινήτρων θεσπίζοντας απαλλαγές δημοτικών τελών για 3 χρόνια σε νέους επιχειρηματίες.
4. Ενισχύουμε τις επιδοτήσεις εργασίας
5. Ενισχύουμε το μέτρο επιχειρηματικών κινήτρων με κατάρτιση εργαζομένων.
Ως νέα δημοτική αρχή, από την έναρξη της θητείας μας θα υποβάλλουμε επιπλέον ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ενταγμένες στο νέο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Πετρούπολης.
Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε την παραπέρα συμμετοχή της Πετρούπολης στις περιοχές που θα εφαρμοστεί Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση και οι οποίες θα είναι αυτές που θα μπορούν να αξιοποιήσουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Έχουμε σχεδιάσει ολοκληρωμένα και μεθοδολογικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όλα εκείνα τα βήματα που θα επιτρέψουν στην Πετρούπολη, με το Δήμο ως κύριο φορέα εξασφάλισης πόρων και έργων, να προχωρήσει:
• Στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με τελικό στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των πόρων.
• Στη παραγωγική ανασύνταξη των τοπικών παραγωγικών συστημάτων.
• Στην εξισορρόπηση των ενδο-δημοτικών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας.
• Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, με την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών.
Το «κλειδί» είναι να υπάρχει σχεδιασμός με συγκεκριμένο προσανατολισμό.
Στόχος μας έργα αλλά κυρίως δράσεις που είτε έχουν κοινωνικό χαρακτήρα είτε είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιχειρηματικότητα.
Για την «ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Μαζί» η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η κοινωνική συνοχή είναι τα κριτήρια και οι τομείς που μπορούν να κάνουν την Πετρούπολη πόλη με ισχυρό παρόν και σίγουρο μέλλον.