ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Δημιουργία - Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο & Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων

Η Πετρούπολη μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που της δίνει η γεωγραφική της θέση, η «διαδρομή» της στο χρόνο και η κοινωνική της σύνθεση .

Η Πόλη μας από Πόλη τερματισμός, λόγω του ποκίλου όρους , μπορεί και πρέπει να γίνει Πόλη Μόνιμος Προορισμός για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο.

Αυτός ο στόχος μπορεί να υλοποιηθεί με τη συνεργασία Δήμου, φορέων και πολιτών, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας προς όφελος όλων.

Ο πολιτισμός, η ρυμοτομία, οι ορεινοί όγκοι, η νεανική σύνθεση του πληθυσμού, το επιστημονικό δυναμικό, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η τοπική επιχειρηματικότητα , μπορούν να είναι το μείγμα των πλεονεκτημάτων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.

Για να αναπτυχθεί η Πόλη μας στο σύνολό της, χρειάζεται ένα νέο εμπεριστατωμένο Δημοτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα προτάσσει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μας.

Η Πετρούπολη του μέλλοντος πρέπει να είναι μία πόλη Ευρωπαϊκή, με «έξυπνη» και διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς.

Το νέο Δημοτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο της Πόλης μας, πρέπει:

Nα συμπυκνώνει και να συνδυάζει τον πολιτισμό με τη γνώση, την παιδεία και την επιχειρηματικότητα.

 • Να αξιοποιεί προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά και δίκτυα πόλεων με βέλτιστες πρακτικές.
 • Να ενδυναμώνει τη συνεργασία με τους δήμους της Δυτικής Αθήνας προκειμένου να υπάρχουν παράλληλες δράσεις και συνδυασμένες πρωτοβουλίες.
 • Να αξιοποιεί το έμψυχο δυναμικό του Δήμου με τρόπο αποτελεσματικό και δημιουργικό.
 • Να εντάξει την πόλη μας σε ένα σύγχρονο δίκτυο συγκοινωνιών .
 • Να θεσμοθετεί το διάλογο και τη συνεργασία Δήμου και Φορέων της Πόλης.
 • Να κάνει την τεχνολογία «υπηρέτη» του πολίτη και «μηχανισμό» υποστήριξης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
 • Να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και το δικαίωμα κάθε πολίτη σε μία αξιοπρεπή ζωή με ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες.
 • Να καθιστά τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές υποδομές βιώσιμες, λειτουργικές και συμβατές με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της πόλης και της εποχής.
 • Να σέβεται και να αξιοποιεί το Φυσικό Περιβάλλον με τρόπο που θα το αναδεικνύει, θα το ενισχύει και θα το καθιστά καθημερινή πραγματικόηττα για πολίτες και επισκέπτες.
 • Να προάγει την ανταποδοτικότητα και να προασπίζει όσους έχουν πέσει θύματα της σημερινής κρίσης.
 • Να ενισχύει την Κοινωνία των Πολιτών.
 • Να αξιοποιεί ως μηχανισμούς παροχής τεχνογνωσίας φορείς της Δυτικής Αθήνας όπως ο ΑΣΔΑ.
 • Να προβάλει τους στόχους για την Πόλη μας και το ρόλο όλων μας για την επίτευξή τους.
 • Να δεσμεύει τη Διοίκηση του Δήμου για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων και να την καθιστά «υπόλογη» του παραγόμενου έργου της.
 • Να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση των πόρων.
 • Να αξιοποιεί στο μέγιστο το γεγονός πως η Πόλη μας έχει ένα από τους χαμηλότερους ηλικιακούς μέσους όρους.

Στόχος μας ένας Δήμος Αξιοβίωτος. Ένας Δήμος πρότυπο καινοτομίας, ανάπτυξης και αλληλεγγύης.