ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Βιώσιμη Πόλη

Η αισθητική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και περιβαλλοντική επανασχεδίαση της πόλης μας είναι αναγκαία, εγκαινιάζει καινούργιες ανθρώπινες σχέσεις, οικοδομεί πολιτισμικές ταυτότητες με μέλλον, δημιουργεί μια πόλη για τους πολίτες σε ισόρροπη σχέση με τον ζωογόνο περιαστικό πράσινο. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς , η διατήρηση  και η ανάπτυξη της αποτελούν τις προϋποθέσεις μιας  σύγχρονης και βιώσιμης πόλης.

Συμμετοχική Πόλη

Οι πολίτες αποτελούν το σημαντικότερο κοινωνικό κεφάλαιο και η νέα γενιά την αιχμή μιας πόλης συμμετοχικής, που επενδύει στους ανθρώπους της γιατί αυτοί είναι η δύναμη της. Η συμμετοχή στην τοπική διακυβέρνηση  προσδίδει στην πόλη την ικανότητα της αυτό-ανανέωσης και της αναδημιουργίας κοινωνικοποιώντας στην πράξη  την πολιτική εξουσία. Μέχρι να εφαρμοστούν θεσμικά τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι αναγκαία η πρόβλεψη άμεσης συμμετοχικής ψηφοφορίας για κάθε σημαντικό θέμα του δήμου. Επίσης, οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες μπορούν να εφαρμοστούν στην ιστοσελίδα του δήμου. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα δημιουργήσει σώμα «εκλεκτόρων», σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Ανοιχτή Πόλη

Οι πόλεις αναδεικνύονται σε κόμβους παγκόσμιων και τοπικών δικτύων, καθώς εξουσίες μεταφέρονται διαρκώς από το εθνικό επίπεδο είτε σε υπερεθνικούς θεσμούς είτε σε τοπικούς θεσμούς. Η αναβάθμιση του ρόλου τους, τις καθιστά κέντρα πληθυσμιακών, πληροφοριακών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και εμπορικών ροών. Η ανοιχτή ή κλειστή τους υπόσταση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό αν θα οδηγηθούν στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών ή θα εγκλωβιστούν σε μια αυτάρεσκη και φοβική αντίληψη. Η ανοιχτή κοινωνία δημιουργεί νέους ορίζοντες στην πόλη, με την δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, που μπορεί να οικοδομήσει μελλοντικά μια οικουμενικότητα αρχών και αξιών.

Για να αναπτυχθεί η πόλη μας στο σύνολό της, χρειάζεται ένα νέο εμπεριστατωμένο Δημοτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Η Πετρούπολη θα πρέπει να αποτελέσει μία νέα Αστική Ενότητα η οποία θα επιζητεί την ανάπτυξη της μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Σε πρώτη φάση  ζωτικής σημασίας για την Πετρούπολη, είναι να συλλέξει προσεκτικά όλα τα κομματάκια του πολιτιστικού της παζλ και να αξιοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.

Η ανάπλαση της πόλης μας και η αξιοποίηση της υπο-αξιοποιούμενης περιουσίας του δήμου μας είναι Έργα που -για να φέρουν άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα- καλούμαστε, να τα συντονίσουμε κάτω από ένα γενικό αναπτυξιακό επιχειρησιακό σχεδιασμό και όραμα.

Σε μία εποχή που η ανάπτυξη είναι το κύριο ζητούμενο, οι οργανωμένες αστικές αναπλάσεις σε συνδυασμό με το πολιτιστικό προφίλ της πόλης μας είναι ίσως η μοναδική ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας, αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας, έσοδα στα δημοτικά ταμεία και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Οι προτάσεις  για την ανασυγκρότηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό της πόλης μας είναι δυνατόν να υλοποιηθούν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα εφόσον υπάρχει ο σχεδιασμός και αξιοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία παρέχονται  όπως είναι το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, , το Jessica, το Jeremie κ.α. διότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το είδος του έργου που θα εκτελεστεί αρκεί να είναι οικονομικά βιώσιμο μετά το πέρας της χρηματοδότησής του και να διαθέτει «πράσινα» χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.

Στόχος μας  είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η μεγαλύτερη ευελιξία και η δυνατότητα για πολυπρόσωπα project.

Η πρωτοβουλία μας στην πράξη

Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός δικτύου, μίας κοινότητας για την πλήρη αναμόρφωση της πόλης μας που θα διέπεται από τα ανωτέρω ιδεολογικά χαρακτηριστικά και δε θα στηρίζεται σε «κούφιες» υποσχέσεις και σε χτυπήματα στην πλάτη που αποτελούν τη συνήθη καταχρηστική συνήθεια.

Συνδιαμορφώνουμε ένα κοινό αξιακό πλαίσιο και ένα πλαίσιο δράσης που εκφράζει τις τομές με το χθες και προτείνει λύσεις με θετικό, αλλά όχι με ξύλινο παρωχημένο λόγο, που σέβεται τον πολίτη και του δίνει ελπίδα, προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες με εγγυήσεις διαφάνειας, ευνομίας και αξιοκρατίας.

Δημιουργούμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαλόγου και θέσεων, όπου κάθε ενδιαφερόμενος εκφράζει με σύγχρονο και περιεκτικό τρόπο τις απόψεις του και προχωρά  σε κοινές δράσεις και προτάσεις πολιτικής.

Είναι  η αρχή μιας νέας συλλογικότητας, αντίληψης,  πολιτικού και κοινωνικού προσδιορισμού καθώς και διαμόρφωσης σύγχρονου τοπικού μοντέλου αυτοδιοικητικής πολιτικής για την Πετρούπολη το οποίο θα βασίζεται σε ένα ανθρωποκεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο έχοντας στη διάθεσή μας χρηματοδοτικά εργαλεία  και προγράμματα τα οποία θα συνδράμουν στην υλοποίησή του και  το οποίο θα  αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Πόλης μας, και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής.

Αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες των πολιτών και για τις προσδοκίες της νέας γενιάς. Χαράσσουμε διαχωριστικές γραμμές με ό, τι κρατά την Πετρούπολη και τα δυναμικά της στοιχεία δέσμια του παρελθόντος.

Πιστεύουμε ότι η κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων προϋποθέτει πριν από όλα τοπικό όραμα και σχεδιασμό. Επομένως το ζήτημα δεν είναι μόνον η αποκέντρωση εξουσίας, αλλά η αποκέντρωση ουσίας με συμμετοχή των πολιτών -των εθελοντών της πολιτικής  σε τοπικό επίπεδο και αυτό απαιτεί τη σύγχρονη συμβουλευτική για το πώς οι πολίτες θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες στην πόλη  μας, και να δημιουργήσουμε νέες ποιοτικές συνθήκες ζωής.

Το στοίχημα της  Πετρούπολης είναι το στοίχημα του καθημερινού ανθρωπισμού, της ανοιχτής κοινωνίας στη διαφορετικότητα και τις εξελίξεις, της συμμετοχής των πολιτών στη λειτουργία του δήμου, της βιώσιμης ανάπτυξης που σέβεται το μέλλον των επόμενων γενεών. Η ζωή μας είναι η  καθημερινότητά μας, η γειτονιά μας, το σχολείο των παιδιών μας, το πάρκο στο τέρμα του δρόμου, το γήπεδο, το θέατρο, το σπίτι μας.

Όλα αυτά έχουν σχέση με την κάθε εξουσία που νομιμοποιείται να διαχειριστεί τον δικό μας τόπο. Πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, από δω και πέρα, η συντήρηση  της  ανέξοδης  αδιαφορίας τελείωσε.

Όμως αν είναι να πετύχει αυτή η απόπειρα πρέπει ο λόγος προς τους πολίτες να είναι ειλικρινής, υπεύθυνος, καθαρός, φρέσκος. Όχι συμβιβασμοί με το παλιό.

Η αναμόρφωση δε θα προκύψει από παρθενογένεση αλλά δεν μπορεί να είναι και αναχρονιστική. Χρειάζονται καθαρές κουβέντες και όχι χρησμοί, υπεύθυνες πράξεις και όχι υπολογισμένες μεθοδεύσεις. Στόχος δεν μπορεί να είναι η αμοιβαία ανοχή των διαφορετικών παραλλαγών και ο συμβιβασμός αλλά η ρήξη με ό,τι μας οδήγησε στη χρεοκοπία.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ως φυσικός χώρος αναγέννησης της πολιτικής, μπορεί να αποτελέσει προνομιακό πεδίο για την συμμετοχή των νέων, για την πολιτισμική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, για μια δημιουργική ζωή σε ένα ασφαλές περιβάλλον κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Ο πήχης των αλλαγών μπαίνει ψηλά. Για να κάνουμε πράξη τις προσδοκίες των πολιτών, για να σχεδιάσουμε τα όνειρα μας για μια πλήρως ανασυγκροτημένη Πετρούπολη, απαιτείται  δύναμη και ρεαλισμός. Η έμπνευση και το ανθρώπινο δυναμικό  υπάρχει. Ας μην κοντύνουμε την πόλη επειδή  «Το Κράτος είναι πολύ μικρό για να κάνει τα μεγάλα και πολύ μεγάλο για να κάνει τα μικρά»(Antony Guidens).