ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Τοπική αυτοδιοίκηση

Αποκέντρωση σημαίνει για εμάς ότι, οι τοπικές κοινωνίες αξιοποιούν με δική τους ευθύνη τα ανθρώπινα και φυσικά διαθέσιμα της περιοχής τους, με στόχο την ενδογενή ανάπτυξη, την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αναλαμβάνουν χωρίς  κεντρικούς πατερναλισμούς, την ευθύνη να κατοχυρώσουν τις συνθήκες συνοχής, αλληλεγγύης και ισότητας για όλους  σημειώνοντας ταυτόχρονα πως η αποκέντρωση δεν είναι διοικητικό-γραφειοκρατικό σύστημα, αλλά βαθιά πολιτική και ιδεολογική επιλογή.

Πεποίθησή μας είναι ότι η δημοτική αρχή πρέπει να εξυπηρετεί τον δημότη, θεσμικά.

Πιστεύουμε βαθιά πως μια σύγχρονη δημοτική αρχή είναι χώρος ευθύνης και άσκησης πολιτικής και όχι χώρος εξουσίας και απλής διαχείρισης. Είναι μια τοπική διακυβέρνηση η οποία είναι αρμόδια και υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στην επικράτεια του δήμου.

Οραματιζόμαστε μια τοπική κοινωνία αλληλεγγύης με κέντρο τον άνθρωπο και ένα δήμο στον οποίο η αντιμετώπιση των προβλημάτων του (της ανεργίας, της περίθαλψης των άστεγων και άπορων, της εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η προστασία της μητρότητας, των παιδιών και των ηλικιωμένων), θα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα.

Λένε ότι, σε μια ελεύθερη αγορά η καταπολέμηση της ανεργίας μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Λέμε ότι, υπάρχει και η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία αξιοποιώντας ντόπιους παραγωγικούς πόρους σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Φτάνει να λειτουργήσει αρμονικά ο συνδυασμός των αρμοδιοτήτων του δήμου, των δυνατοτήτων της περιοχής και μιας ανήσυχης δημοτικής αρχής.

Η αρχή της ανταποδοτικότητας θα δημιουργούσε μια άμεση και ενδιαφέρουσα σχέση των δημοτών με τη δημιουργία και την παραγωγικότητα. Αυτό βέβαια, απαιτεί εκχώρηση της φορολογικής επιβάρυνσης από την κεντρική εξουσία σε ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, που ο δήμος θα εισέπραττε για να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα έργα, με δεδομένη την δέσμευση για κοστολόγηση, εκτέλεση και αποπεράτωση         του έργου.

Ο δήμος όμως δεν πρέπει να αρκείται σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αργούν να αποδώσουν, πρέπει να συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης, σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Οφείλει ενδεικτικά:

α) να ιδρύσει κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες,

β) να ιδρύσει παρατηρητήριο απασχόλησης και γραφείο διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης της εργασίας, καταγραφής των ανέργων και των ειδικοτήτων τους,

γ) να ιδρύσει ταμείο αλληλεγγύης με προσδιορισμένους πόρους από τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του και συμπλήρωση του επιδόματος ανεργίας, σε συνδυασμό με απαλλαγή από δημοτικά τέλη, κατά την περίοδο της ανεργίας.

Για εμάς η Ευρώπη δεν είναι εκεί έξω. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη εμπεριέχει την Ελλάδα. Η Ευρώπη είναι παρούσα στις αντιλήψεις μας, στις σχέσεις μας, στις υποδομές μας, στις ανάγκες μας.