ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Πόλη Καθαρή

Η εικόνα μίας πόλης προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την καθαριότητά της.

Πόλη καθαρή σημαίνει πόλη βιώσιμη, ευχάριστη, εύκολα επισκέψιμη.

Βασικός υπεύθυνος για μία πόλη καθαρή είναι ο Δήμος και αμέσως μετά υπάρχει η ευθύνη των πολιτών .

Μπορούμε ΜΑΖΙ να πετύχουμε μία πόλη που θα λειτουργεί με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα αξιοποιήσει όλες τις βέλτιστες λύσεις που διασφαλίζουν και την καθαριότητα της πόλης και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Είναι η ώρα να περάσουμε, σταδιακά, από τους δρόμους γεμάτους κάδους στην υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων εξοικονομώντας χώρους και πόρους.

Να εφαρμόσουμε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης (συσκευασίες, λάδια, μπαταρίες, οργανικά απορρίμματα, ηλεκτρικές συσκευές) με παράλληλη διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και με σταδιακή υιοθέτηση του συστήματος σύνδεσης των δημοτικών τελών με την ανακύκλωση.

Με τον τρόπο αυτό και τις δαπάνες μειώνουμε και έσοδα μπορούν να εξασφαλιστούν για την πόλη τα οποία θα δεσμεύονται για ενίσχυση του πρασίνου και της καθαριότητας, και το περιβάλλον θα προστατεύουμε περισσότερο.

Για την υλοποίηση αυτών των έργων θα αξιοποιηθούν Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές.

Επιπλέον θα υπάρξει και ενδυνάμωση των συνεργείων καθαριότητας μέσα από την  εξοικονόμηση εργατοωρών απασχόλησης στην καθαριότητα των κάδων.

Προϋπόθεση επιτυχίας κάθε προσπάθειας η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών.

Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν ειδικές διαδικασίες ευαισθητοποίησης με έμφαση τα σχολεία και την εκπαίδευσης των μαθητών.

Η καθαρή Πετρούπολη σε κάθε γωνιά της πόλης είναι εφικτή.