ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Πόλη της Τέχνης

Ο Πολιτισμός έχει ταυτιστεί με την Πετρούπολη με κυρίαρχο στοιχείο το Θεάτρο Πέτρας.

Ένα θέατρο που από μόνο του είναι πόλος έλξης καλλιτεχνών, δημιουργών αλλά και πολιτών.

Όμως, η σπασμωδική πολιτιστική πολιτική των τελευταίων πολλών χρόνων που ακολούθησαν τη λειτουργία του θεάτρου, δεν έδωσε ένα βηματισμό εξέλιξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξής του.

Δεν αναπτύσσεται ο πολιτισμός χωρίς τους φορείς και τους συντελεστές του και δεν αναπτύσσεται  με αδιαφανή διοικητικά μοντέλα «εκλεκτών» των διοικήσεων.

Πιστεύουμε, ότι όλες οι δημιουργικές πολιτιστικές δυνάμεις της πόλης και οι άνθρωποι της τέχνης, οφείλουν και δικαιούνται να συμβάλουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την πολιτισμική ανάπτυξη της Πετρούπολης σε βάθος χρόνου και με συμφωνημένες αρχές και στόχους.

O Δήμος, χωρίς να διεκδικεί μονοπωλιακή εξουσία, οφείλει να πρωτοστατήσει στην επεξεργασία μιας πολιτικής για τον πολιτισμό, για τη στήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης, να είναι ο εμπνευστής, συμπαραγωγός, υποστηρικτής και συνδιοργανωτής της πολιτισμικής ζωής.

Για εμάς ο Πολιτισμός είναι το ισχυρό πλεονέκτημα στην πορεία ανάπτυξης της Πετρούπολης. Είναι κινητήριος δύναμη και πηγή εξέλιξης.

Βασικά στοιχεία της πολιτιστικής πολιτικής, πιστεύουμε πως πρέπει να είναι:

  • Η μετεξέλιξη του Θεάτρου Πέτρας σε ένα ολοκληρωμένο χώρο Τέχνης και Πολιτισμού αξιοποιήσιμο 12 μήνες το χρόνο.
  • Η συμμετοχή των πολιτιστικών ομάδων και των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου.
  • Η ενιοποίηση όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο στον τομέα του πολιτισμού και η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
  • Ο εκσυγχρονισμός των πολιτιστικών υποδομών του Δήμου και η διεύρυνση του χρόνου παροχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
  • Η αξιοποίηση των πόρων για το χώρο του πολιτισμού και η πραγματική ανταπόδοση των εισφορών από τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου.
  • Η ενθάρρυνση της παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος.
  • Η ριζική αναμόρφωση των πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου με γνώμονα τη διοργάνωση γεγονότων καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων.

Η πρότασή μας έχει ως αφετηρία τη βούλησή μας, να διατυπωθεί μία ολοκληρωμένη πολιτιστική πολιτική για το σύγχρονο πολιτισμό της Πετρούπολης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η αξιοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού δυναμικού και των πολιτιστικών πόρων της πόλης μας, με στόχο την πολιτιστική, κοινωνική αλλά και οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, καταθέτουμε ένα συνολικό μοντέλο χάραξης και υλοποίησης πολιτιστικής πολιτικής για την Πετρούπολη που περιλαμβάνει τη δημιουργία γνωμοδοτικού οργάνου επιτελικού σχεδιασμού, ελέγχου και αναστοχασμού αυτής, ενώ παράλληλα εναρμονίζουμε τη στόχευσή μας στον τομέα Πολιτισμού με την ατζέντα της Ε.Ε. για το ίδιο χρονικό ορίζοντα, με την ονομασία «Δημιουργική Ευρώπη». Τούτο γίνεται και για την άντληση επιπρόσθετων πόρων αλλά και για την ενίσχυση των δικών μας δημιουργών.

Ειδικότερα προτείνουμε για πρώτη φορά τη σύσταση ενός Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού, στο Δήμο μας σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ανεξάρτητο αυτό γνωμοδοτικό όργανο θα στελεχώνεται από τοπικούς δημιουργούς, από προσωπικότητες εγνωσμένης αξίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού και από υπηρεσιακούς παράγοντες. Το όργανο αυτό θα είναι επιφορτισμένο με την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συνολικού, μακροπρόθεσμου και κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερου σχεδίου πολιτιστικής πολιτικής το οποίο θα επιτυγχάνει τη σύζευξη της άσκησης δημόσιας διοίκησης και του σύγχρονου πολιτισμού.

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» προβλέπεται η δημιουργία «ενιαίας θυρίδας» για όλες τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες με προτεραιότητα τα προγράμματα CULTURE, χρηματοδοτικό μέσο το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό μέσο αυτό μπορούμε να στηρίξουμε διεθνείς πολιτιστικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα εκθέσεις, ανταλλαγές και φεστιβάλ (Φεστιβάλ Πέτρας), καθώς και να βοηθήσουμε δικούς μας καλλιτέχνες και επαγγελματίες στον πολιτιστικό τομέα, ώστε τα έργα τους να φτάσουν σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χρησιμοποιούμε τις προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, προκειμένου για έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αξιοποιούμε το θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει το υπάρχον νομικό πλαίσιο και συμμετοχή στη διαβούλευση για τη βελτίωσή του εν λόγω θεσμικού πλαισίου ενόψει της επικείμενης αλλαγής του.

Ενισχύουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην Ανώτατη Δραματική Σχολή του Δήμου, στο θεατρικό εργαστήρι, στο Δημοτικό Ωδείο, στην Κινηματογραφική Λέσχη σε συνδυασμό πάντα με το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας.

Το φεστιβάλ του Θεάτρου Πέτρας και η αξιοποίηση των υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών θα αποτελέσει ένα αρμονικό πολιτιστικό παζλ, σε ετήσια βάση, στο οποίο τον πρώτο λόγο θα έχει το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης μας, ανοίγοντας ορίζοντες σε νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες. Η προσπάθεια για εκμετάλλευση του Θεάτρου Πέτρας όλο το χρόνο, θα έχει ως σκοπό την ενίσχυση του «ταμείου» του Δήμου και διά της καθιέρωσης του «πολιτιστικού τέλους» θα επιτυγχάνεται αφενός η στήριξη των δημιουργών της τοπικής μας κοινωνίας αφετέρου θα διοχετεύεται μέρος των εσόδων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Επικουρικά με βάση εισοδηματικά κριτήρια τα οποία θα θεσπιστούν, θα μπορεί να δίδεται μειωμένο εισιτήριο ή ακόμη και δωρεάν πρόσβαση στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Θεάτρου Πέτρας για όλους τους δικαιούχους δημότες της Πετρούπολης.

Ιδιαιτέρως δίνουμε έμφαση στη νέα γενιά καλλιτεχνών-δημιουργών του Δήμου μας που θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους μέσα από εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες ,αλλά και στη μαθητική κοινότητα στην οποία θα δίνουμε βήμα σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τα δεκαπενταμελή συμβούλια των σχολείων.

Καταγράφουμε όλους τους φορείς, που αναπτύσσουν αποδεδειγμένα δράσεις πολιτιστικές στην πράξη, σε ειδικό μητρώο του Δήμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση διά των αρμοδίων οργάνων της. Η οικονομική υποστήριξη αλλά και η δωρεάν παροχή υλικοτεχνικής υποδομής από το Δήμο θα είναι ανάλογη των αναπτυσσομένων δραστηριοτήτων από τους καταγεγραμμένους φορείς στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού.

Ενεργοποιούμε την ιδέα του πολιτιστικού εθελοντισμού που θα αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την ανάπτυξη της δημιουργίας, με εισαγωγή θεσμών αριστείας.

Ενισχύουμε και διευρύνουμε το Πολιτιστικό Δίκτυο της Πόλης μας, με λέσχες ανάγνωσης, εικαστικά εργαστήρια. Διεκδικούμε από τους δημοσίους πολιτιστικούς φορείς (π.χ. Εθνικό Θέατρο, Κρατικές Ορχήστρες) για παρουσία στην πόλη μας σε σταθερή βάση.

Δημιουργούμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις δικτύωσης των πολιτιστικών δομών της Πετρούπολης, με αυτές των όμορων δήμων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Μεριμνούμε για την προστασία των άυλων πολιτιστικών αγαθών, ήτοι για την αποτύπωση σε γραπτή μορφή, καθώς και σε υλικούς φορείς ήχου, εικόνας ή ήχου και εικόνας, την καταγραφή, την τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και συλλόγους και την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία μπορεί να εισηγηθεί την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς έγκριση.

Συμπερασματικά κρίνεται απαραίτητη από όλους μας στην παράταξη «Πετρούπολη Μαζί» αλλά και από τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης μας, η ύπαρξη ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού της πόλης μας η οποία θα έχει ως συστατικά της στοιχεία, τον επιτελικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση όλου του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού, την ανάδειξη και τη στήριξη των δημιουργών της πόλης μας αλλά και την εν γένει ενδυνάμωση του πολιτιστικού πεδίου της τοπικής κοινωνίας. Στοίχημά μας είναι η Πετρούπολη να αποτελέσει κόμβο σύγχρονου πολιτισμού στα δυτικά προάστια.

«Πολιτισμός» δεν είναι μόνο η ενασχόληση με την τέχνη. Είναι και η κουλτούρα, οι αξίες, η καθημερινή ζωή και συμπεριφορά, η σχέση του πολίτη με τον άλλο και με τον χώρο.