ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Πόλη της Γνώσης

Κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της Πετρούπολης τα τελευταία χρόνια είναι η ενδυνάμωσή της πληθυσμιακά από νέους, δυναμικούς ανθρώπους.

Το στοιχείο αυτό , δημιούργησε νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές αλλά πιστεύουμε πως ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα επιστημονικό πλεόνασμα το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

Καμία πόλη, κανένας Δήμος, δεν μπορεί να αισθάνεται δημιουργικός , εάν δεν μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη εκπαιδευτικών υποδομών για το σύνολο του πληθυσμού και εάν δεν μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη λειτουργικότητα των υποδομών αυτών.

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους, για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης και την άρτια λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών , σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, είναι σημαντική ανάγκη.

Στον τομέα  των υποδομών, είναι απαραίτητο να μπορέσει να εξασφαλίσει στην Πετρούπολη σύγχρονες εγκαταστάσεις, μελετημένες ενέργειες και αποδοτικές πολιτικές προς όφελος των νέων και ευρύτερα των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

• Η διαπιστωμένη ανάγκη για την ίδρυση και ανέγερση νέων σχολείων που «καρκινοβατεί» σε αναβλητικότητες και διοικητικές ανεπάρκειες, θα προχωρήσει τουλάχιστον για τη δημιουργία 3 Νηπιαγωγείων, 1 Δημοτικού Σχολείου και 1 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες που οφείλουμε να τα αναδείξουμε σε άτομα με ειδικές δεξιότητες.

• Βασική μας προτεραιότητα η ενεργειακή-οικολογική-αισθητική αναβάθμιση των σχολείων της πόλης βάσει μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και φορέων του τεχνικού κόσμου και της Δυτικής Αθήνας (ΤΕΕ, ΑΣΔΑ), με ένταξη του συνόλου των σχολείων της Πετρούπολης σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες. Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων θα εξοικονομήσει ταυτόχρονα πόρους προκειμένου να καλύπτονται επιπλέον ανάγκες των σχολικών μονάδων.

• Άμεσος αντισεισμικός έλεγχος και έκδοση βεβαιώσεων-πιστοποιητικών αντισεισμικής θωράκισης όλων των σχολικών κτιρίων της Πόλης μας.

• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία με έκδοση βεβαιώσεων-πιστοποιητικών αντιπυρικής επάρκειας.

• Στην κοινωνία της Τεχνολογίας και της Γνώσης , η Πετρούπολη δεν μπορεί αν μην αξιοποιήσει το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό που ζει σε αυτή. Άμεσα θα προχωρήσουμε σε έλεγχο λειτουργίας των σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής με παράλληλη έκδοση βεβαιώσεων-πιστοποιητικών ασφαλούς λειτουργίας και ταυτόχρονα θα προωθήσουμε την αναβάθμιση και τη συντήρηση των Εργαστηρίων όλων των σχολικών μονάδων με την αξιοποίηση προγραμμάτων και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που μπορούν να κάνουν την τεχνολογία κινητήριο δύναμη των σχολέιων.

• Ολοκλήρωση της δημιουργίας προϋποθέσεων και συνθηκών απόλυτης προσβασιμότητας σε ΟΛΟΥΣ τους σχολικούς χώρους.

• Εκσυγχρονισμός διδακτηρίων με πολεοδομικές παρεμβάσεις και αλλαγές χρήσεων.

• Εναρμόνιση κτιριακών υποδομών με τις ανάγκες λειτουργίας των ΕΑΕΠ

• Διασφάλιση εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία των μαθημάτων ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .

• Άμεση  καταγραφή του συνόλου των εξοπλιστικών, εποπτικών κλπ μέσων των σχολείων μέσω πληροφοριακού συστήματος και παράλληλη καταγραφή με το ίδιο σύστημα όλων των αναγκών.

• Ομογενοποίηση-εξίσωση των εξοπλιστικών-εποπτικών δεδομένων των σχολείων κάθε βαθμίδας καθώς για εμάς δεν μπορούν να λειτουργούν σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων. Το δικαίωμα στη μόρφωση το έχουν ισότιμα όλοι οι πολίτες και κυρίως όλοι οι νέοι και οι νέες.

• Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύσητμα καταγραφής εξοπλισμού και αναγκών των σχολείων μας επιτρέπει να προχωράμε σε κεντρικές προμήθειες υλικών και μέσων , με στόχο την επίτευξη των οικονομικότερων και ποιοτικότερων συμφωνιών προς όφελος των σχολείων. Επίσης θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων προς την Τεχνική Υπηρεσία .

• Τακτικοί ελαιοχρωματισμοί με δαπάνες του Δήμου.

• Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των κυλικείων των σχολείων ώστε να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους και Προγράμματα Σίτισης μαθητών των Ολοήμερων Προγραμμάτων .

Προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων στον τομέα της Παιδείας και της Γνώσης , είναι η αποτελεσματική και αντικειμενική λειτουργία των θεσμών που υφίστανται στο χώρο αυτό και σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου.

Αυτό για εμάς σημαίνει:

• Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικής Επιτροπής μακριά από κομματικά ή παραταξιακά αλλά με τεχνοκρατικά κι αντιπροσωπευτικά κριτήρια.

• Αξιόπιστες και νόμιμες διαδικασίες εκπροσώπησης των φορέων στα όργανα.

• Λογιστικός τύπος κατανομής πιστώσεων από τη Σχολική Επιτροπή στα σχολεία.

• Κάλυψη αναγκών και μέσα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.

Για εμάς στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ μαζί, ο χώρος της εκπαίδευσης και της Γνώσης δεν είναι μόνο υποδομές και υλικές ανάγκες. Υπάρχουν ανάγκες υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών και των γονιών, αλλά ο χώρος αυτός μπορεί να αποτελέσει και μορφή υποστήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που πλήτονται περισσότερο από την κρίση.

Την επόμενη 4-ετία στο Δήμο Πετρούπολης:

• Λειτουργεί Γραφείο υποστήριξης ανάληψης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το οποίο δραστηριοποιείτε και στον τομέα των θεμάτων που σχετίζονται με εκπαιδευτικούς και γονείς.

• Στελεχώνονται από προγράμματα οι  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες με πρόσθετο προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).

• Εξασφαλίζονται πόροι και προγράμματα για θέματα ασφάλειας των σχολικών κτιρίων και λειτουργίας του θεσμού των σχολικών τροχονόμων.

• Εντατικοποιούμε τις προσπάθειες και θεσμοθετούμε πρωτοβουλίες που ενημερώνουν και προστατεύουν τα παιδιά και τους γονείς για θέματα σχολικής βίας.

• Θεσμοθετούνται πρωτοβουλίες διοργάνωσης μαθητικών αγώνων (αθλητικών-πολιτισμικών/ομαδικών-ατομικών) και διαγωνισμών (λογοτεχνικών-εικαστικών-κινηματογραφικών κλπ).

• Παραχωρούνται όλοι οι χώροι του Δήμου Πετρούπολης (Γυμναστήρια, κολυμβητήριο, γήπεδα) για δραστηριότητες σε σχολικούς φορείς, βάσει κριτηρίων και διαδικασιών διαμορφωτικής και αποτελεσματικής αξιολόγησης αυτών.

• Υποστηρίζονται δραστηριότητες Συλλόγων Γονέων και εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό εκδηλώσεων του Δήμου. Στόχος μας σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία. Σχολεία πηγή ζωής για κάθε γειτονιά.

• Μέριμνα παιδιών σχολικής ηλικίας προερχόμενων από ευπαθείς ομάδες με πρωτοβουλίες Δημοτικών φορέων (άποροι, αλλοδαποί, αλλόθρησκοι, χρήστες επιβλαβών ουσιών, ΑΜΕΑ).

• Καταρτίζεται πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ΟΛΩΝ των μαθητών των σχολείων για το χρόνο παραμονής τους σ’  αυτά με παροχές ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

• Δημιουργείτε Μητρώου Εθελοντών Εκπαιδευτικών με στόχο τον προγραμματισμό της αξιοποίησής των σε τομείς όπως η παροχή ενισχυτικών διδασκαλιών, η παρουσίαση επιμορφωτικών προγραμμάτων όλων των ενδιαφερόντων, η υποστήριξη πολιτιστικών-αθλητικών-ψυχαγωγικών δράσεων, η προσφορά υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης-φύλαξης-«κατασκηνωτικών» δραστηριοτήτων.

• Υλοποιείτε Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με πυλώνα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Πετρούπολης.

• Δημιουργείτε πρόγραμμα  αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

• Δρομολογείτε η λειτουργία νέων θεσμών όπως η δημιουργία ανοιχτού Πανεπιστημίου, η δημιουργία υποδομών δια βίου μάθησης και κατάρτισης και τα εξειδικευμένα σεμινάρια επιστημονικών ειδικοτήτων.

Σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλλιεργεί την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της Γνώσης, ο Δήμος οφείλει να διασφαλίζει μία σειρά από θέματα και δραστηριότητες που καθιστούν τη ζωή των μαθητών πιο εύκολη.

Για το λόγο αυτό:

• Αυξάνονται τα  δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας για καλύτερη εξυπηρέτηση μετακίνησης μαθητών-γονέων σε σχολεία της Πετρούπολης.

• Ικανοποιούμε την ανάγκη μετακίνησης μαθητών από την Πετρούπολη προς «θεματικά» σχολεία που έχουν την έδρα τους σε άλλους Δήμους (Μουσικό, Ειδικό, ΕΕΕΚ).

Παράλληλα ο Δήμος οφείλει να καταγράψει σε συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς το επιστημονικό δυναμικό της Πόλης μας προκειμένου να μπορέσει να δημιουργήσει «δεξαμενή» γνώσης για την Πόλη μας και να αξιοποιήσει σε εθελοντική και όχι μόνο , βάση όλες τις δεξιότητες και τις δυνατότητες μίας κοινωνίας ζωντανής και δημιουργικής , δίνοντας ο ίδιος ο Δήμος το καλό παράδειγμα και παρακινώντας τους πολίτες σε μία συλλογική δημιουργική δραστηριοποίηση.

Και βέβαια, δεν υπάρχει γνώση χωρίς βιβλίο. Και η Πετρούπολη οφείλει να αποκτήσει σύγχρονη στέγη για τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στο Βιβλίο και θεσμούς που θα κάνουν το βιβλίο σημαντικό πόλο έλξης για τους πολίτες, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Για εμάς η Παιδεία, η Γνώση και ο Πολιτισμός είναι «πηγή» ζωής της κοινωνίας.

Αξίζουμε το καλύτερο και το μπορούμε.