ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Υποδομές Αλληλεγγύης

Θέλουμε μία τοπική κοινωνία αλληλεγγύης με κέντρο τον άνθρωπο και ένα Δήμο στον οποίο η αντιμετώπιση των προβλημάτων του (της ανεργίας, της περίθαλψης των άστεγων και άπορων, της εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η προστασία της μητρότητας, των παιδιών και των ηλικιωμένων), θα αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα.

Η χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Πρόνοιας και η επίδειξη ουσιαστικής μέριμνας για τους δημότες, πρέπει να υπερβεί την «πεπατημένη» και να μπορέσει να αγγίξει όλες τις υφιστάμενες ανάγκες.

Είναι δεδομένο πως τα ΚΑΠΗ, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής μας και των προτεραιοτήτων μας.

Η εξάλειψη φαινομένων αστέγων, άπορων και ασίτιστων πολιτών , θα υπηρετηθεί μέσα από λειτουργικές και μόνιμες δομές Κοινωνικής προστασίας του Δήμου Πετρούπολης και θα επιδιωχθεί η άριστη συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους φορείς της πόλης μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό , όπως είναι η Εκκλησία, οργανώσεις πολιτών, σχολεία της Πετρούπολης και ιδιώτες.

Όμως , στην εποχή της κρίσης, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτά.

Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που δίνονται στο Δήμο και την απευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, η παράταξή μας έχει ως κύρια επιδίωξη την παροχή βασικών υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζεται, με οργανωμένο, διαφανή και προσβάσιμο σε όλους τρόπο, η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ποιότητα ζωής και η αξιοπρέπεια κάθε δημότη και κάτοικου της Πετρούπολης.

Πρώτη προτεραιότητα της Κοινωνικής μας πολιτικής η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών απασχόλησης, σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχος άμεσα να προχωρήσουμε στην ίδρυση κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, παρατηρητηρίου απασχόλησης και γραφείο διασύνδεσης προσφοράς και ζήτησης της εργασίας, καταγραφής των ανέργων και των ειδικοτήτων τους, ταμείου αλληλεγγύης με προσδιορισμένους πόρους από τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του και συμπλήρωση του επιδόματος ανεργίας, σε συνδυασμό με απαλλαγή από δημοτικά τέλη, κατά την περίοδο της ανεργίας.

Η υποστήριξη των εργαζόμενων γονιών με δομές ενασχόλησης, διαδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων των παιδιών , δεν μπορούν να λείπουν από έναν σύγχρονο Δήμο , ταυτόχρονα με υποδομές πλήρους κάλυψης των αναγκών σε πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς και Νηπιαγωγεία.

Παράλληλα, η Πετρούπολη οφείλει να συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα ενδυνάμωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας , τις διαδικασίες πρόληψης νοσημάτων και ασθενειών  και της υγειονομικής υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος μπορεί να είναι βασικός πάροχος της πρωτοβάθμιας Υγείας και να αποκτήσει τις αναγκαίες υποδομές. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε σε όμορους Δήμους και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.

Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να επιδιωχθεί και η συνεργασία και  συμμετοχή όλου του επιστημονικού δυναμικού που ζει στην Πόλη μας και επιθυμεί να λειτουργήσει συλλογικά και αλληλέγγυα. Για εμάς κοινωνική πολιτική σημαίνει ταυτόχρονα και η εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες στους Δημόσιους χώρους και τα κτίρια καθώς επίσης και η υϊοθέτηση σε κάθε ψηφιακή πρωτοβουλία του Δήμου (ηλεκτρονικές διαδικασίες, portal ενημέρωσης κ.α.) , συστημάτων ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών με προβλήματα όρασης και κάθε άλλου είδους δυσκολίες και ειδικές δεξιότητες.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου που θα προέλθει από την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της σπατάλης και της έλλειψης συγκροτημένης και ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των πόρων του Δήμου, έτσι όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας, εξασφαλίζει τη δυνατότητα μείωσης Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε επιχειρήσεις νέων και ενίσχυσης των τομέων κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των εκπαιδευτικών υποδομών.

Από την Πολιτική Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου, δεν μπορεί σίγουρα να λείπει η συνεχής συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, κινήσεις που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την Εκκλησία, τους επιστημονικούς Συλλόγους.

Για την παράταξή μας η Κοινωνία Αλληλεγγύης και Συνοχής είναι αρχή και κυρίαρχο συστατικό μας στοιχείο.

Είναι βασικός πυλώνας της Δημιουργίας ενός Δήμου ωφέλιμου, ανθρώπινου και σύγχρονου.